جلسات مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسان دادگستری در استان مرکزی

جلسات مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری در استان مرکزی که با حضور ۱۰۴ داوطلب، تیرماه ۹۹ در کانون استان برگزار گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد