قابل توجه کارآموزان(قبولی آزمون سال ۱۳۹۵)

باعنایت به اعلام و موافقت رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی، زمان مراسم اتیان سوگند روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳ تعیین گردیده است.

مکان مراسم: سالن اجتماعات ساختمان دادگاه های حقوقی و کیفری اراک، واقع در میدان امام حسین(ع) شهرک الغدیر ابتدای جاده شهرک شکوفه.
(ضمناً ۲۰ دقیقه قبل از شروع مراسم در محل حضور داشته باشید)

۱️⃣ تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۲️⃣ سه قطعه عکس ۴*۳ رنگی جدید.
۳️⃣ فیش واریزی به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱ بانک تجارت بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی(یا از طریق دستگاه pos مستقر در کانون).
۴️⃣ تصویر آخرین مدرک تحصیلی برابر اصل شده.
۵️⃣ اعلام آدرس دقیق پستی (محل سکونت و محل اشتغال) به همراه کد پستی.