وبینار دانش افزائی «نقش فضای مجازی در ارتقای کیفی بررسی های کارشناسی»


زمان برگزاری : روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ بصورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به وبینار:

در برنامه ادوب کانکت به عنوان میهمان وارد شوید : http://79.143.84.132/webinar1400