انتخابات اعضای دفتر نمایندگی کانون در ساوه

انتخابات اعضای دفتر نمایندگی کانون در ساوه، روز چهارشنبه ۲ آذر ماه ساعت ۱۶ در محل دفتر مهندس خوشدل واقع در ساوه برگزار گردید و فقط کارشناسان دارای پروانه ی تمدید شده مجاز به رای دادن بودند. 

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد