عرض تبریک به مناسبت انتصاب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

بدینوسیله انتصاب آقای مهندس حشمت اله عباسی کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی را به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تبریک عرض نموده، برای ایشان موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از ایزد منان مسئلت می نمایم.
محمودرضا شجاعی زاده-رئیس هیئت مدیره کانون

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد