راهنمای ورود به سیستم ارجاع کار

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون می رساند: با توجه به اینکه یوزر-پسوردها توسط سیستم پیامک کانون، برای کارشناسان ارسال گردیده است؛ لذا میتوانید وارد سیستم شوید. برای این منظور میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید: سیستم ارجاع البته در کلیه صفحات سایت کانون؛ در نوار کناری، در بخش کاربران، لینک فوق موجود است. […]

ایجاد اکانتهای ایمیل برای کلیه کارشناسان و تغذیه به سیستم ارجاع

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون می رساند: سیستم “دبیرخانه و ارجاع کار” راه اندازی گردیده است. شماره پروانه کارشناسی؛  userID هر فرد برای ورود به سیستم میباشد. همچنین میتوان با آدرس ایمیل،  به سیستم وارد شد. برای ورود به سیستم میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید: سیستم ارجاع البته در کلیه صفحات سایت […]

برگزاری اولین جلسه هیات رییسه چهارم گروه ۷

با اتمام مدت مسئولیت اعضای سومین هیات رییسه گروه ۷ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی؛ چهارمین هیات رییسه گروه ۷ با عضویت آقایان کریمی – قلمی و خسروبیگی تشکیل شد. اعضای جدید هیات رییسه گروه ۷ دیروز اولین جلسه خود را برگزار نمودند و طی آن موارد مهم زیر مطرح و یا تصمیم گیری […]

افزایش ظرفیت اکانتهای ایمیل

قابل توجه کارشناسان محترم عضو کانون استان مرکزی از آنجا که سیستم دبیرخانه و ارجاع کار کانون در شرف راه اندازی میباشد و برای ورود به سیستم از ایمیل نیز استفاده می نماید و با توجه به اینکه ظرفیت اکانتهای ایمیل برای این منظور کم بود؛ لذا فضای سهمیه دیسک اکانتها به ۱۰۰ مگابایت افزایش […]

فایلهای مربوط به مراسم بزرگداشت روز کارشناس ۹۶ و سیستم ارجاع

روز کارشناس گرامی باد پرزنتیشن واحد کامپیوتر و سیستم ارجاع iaoem-karshenas962 قابلیتهای سیستم ارجاع arak