مجاز برای مصاحبه

پیرو اعلام نتایج آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری،  از مجموع ۳۳۴ شرکت کننده در آزمون -در استان مرکزی- تعداد ۸۰ نفر مجاز شناخته شده‌اند.

از این عزیزان  بزودی برای مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.

مراتب، توسط سیستم پیامک اینترنتی کانون استان مرکزی (با شماره همیشگی ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) به اطلاع پذیرفته شدگان رسید.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد