سایت صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

بدینوسیله به استحضار می رساند:

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

در آدرس www.iaoemc.org راه اندازی شده است.

علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس مذکور مراجعه نمایند.