اتمام مهلت ثبت نام در سایت

همانگونه که در مطلب “آخرین مهلت ثبت نام و وضعیت اطلاعات کارشناسان” اعلام شده،

آخرین مهلت ثبت نام در سایت تا پایان دی ماه ۹۲

بود که به اتمام رسید.

مزید استحضار اینکه تا کنون از تعداد ۴۶۰ کارشناس عضو کانون، برای ۳۹۶ نفر اکانت ایمیل ایجاد شده  و کارشناسان به ۳ دسته زیر تقسیم میشوند:

۱-دارای اکانت ایمیل و ثبت نام شده در سایت: ۱۱۵ نفر

۲- دارای اکانت ایمیل و ثبت نام نشده در سایت: ۲۸۱ نفر

۳- فاقد اکانت ایمیل (کسانی که هنوز نام و فامیل لاتین خود را نفرستاده اند): ۶۴ نفر