آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی؛ جلسه ۳

پیرو برگزاری دوره آشنایی با سیستمهای نوین اطلاع رسانی برای گروه دوم و پس از مدتی وقفه؛ این دوره برای گروه سوم، امروز راس ساعت ۱۴:۳۰ در محل کانون برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دوره توسط تلفن دعوت شده بودند. همانگونه که قبلا اعلام شده، شرکت در این دوره برای کلیه کارشناسان الزامیست.

برگزاری این دوره به صورت منظم برای بعدازظهرهای پنجشنبه هر هفته برنامه ریزی گردیده و با کارشناسان محترم عضو کانون تماس گرفته و زمان حضور به ایشان اعلام میشود.

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد