ثبت نام دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی

اطلاعیه زیر در خصوص ثبت نام و برگزاری دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی جهت کارشناسان گروه کشاورزی و منابع طبیعی، برای انتشار در سایت به تایید رییس محترم کانون رسیده است که عینا منعکس میشود (مجهز به لینک است):

دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی

همچنین کارشناسان محترم گروه ۹ پیامک ارسالی مربوطه  توسط سیستم پیامک اینترنتی کانون، را نیز دریافت خواهند کرد.

مجددا متذکر میشود: افرادی که پیامک مذکور را دریافت ننمایند، لطفا مراتب را پیگیری نموده تا مشکل برطرف گردد!