خروج شماره سیستم پیامک اینترنتی کانون از لیست سیاه

blacklist

قابل توجه کارشناسان محترم عضو کانون

بدینوسیله به استحضار می رساند:

با مکاتبات لازم و پیگیریهای انجام شده؛ شماره سیستم پیامک اینترنتی کانون (یعنی ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) از black list خارج شده است. به عبارت دیگر پیامکهای ارسالی از کانون (با شماره مذکور) دیگر “تبلیغاتی” محسوب نمیشوند.

بنابراین در صورتیکه کارشناسان عضو کانون؛ دریافت پیامکهای تبلیغاتی را روی سیمکارت خود “غیر فعال” نموده باشند؛ نیز؛ پیامکهای ارسالی کانون را دریافت خواهند کرد.

با عنایت به خبر فوق؛ در صورتی که پیامکهای ارسالی کانون را دریافت نمیکنید؛ حتما با مدیر سایت موضوع را در میان گذاشته و رفع مشکل را پیگیری نمایید.